logo

Nemzeti Realista Köztársasági Párt

A jó választás ....


Nyilatkozat

A Nemzeti Realista Köztársasági Párt-NRKP,

a Tények és Megoldások Pártja!
 


A Nemzeti Realista Köztársasági Párt-NRKP kinyilvánítja, miszerint:

A realisták pártja, nem tesz különbséget állampolgár és állampolgár
között, ember és ember között.

Mindenkit tisztel, aki Őt tiszteli.

Mindenkit becsül, aki Őt becsüli.

Kiáll az igazság és az igazságosság mellett.

A realisták pártja elutasít mindennemű szélsőséges megnyilvánulást,
eszmeiséget, megkülönböztetést, megosztást, kirekesztést.

A realisták pártja tudomásul veszi és elfogadja, hogy az emberiség
vegyes gondolatokkal és érzelmekkel éli mindennapi életét, ezért
sokfélék és sokoldalúak az emberek.

A realisták pártja tiszteletben tartja a demokratikus alapelveket.

Tiszteletben tartja az emberi szabadságot, véleménynyilvánítást,
szabad mozgást, utazást, költözködést.

Tiszteletben tartja a sajtószabadságot, a szabad vallásgyakorlást,

a bíróságok függetlenségét, a kultúra és a művészet szabad szárnyalását és gyakorlását.

Célja:

A realisták pártja középpontba kívánja helyezni az Élet, az
Emberi Élet Tiszteletét, Becsülését, Megóvását, mind tudati, mind
cselekedeti szinten, és ezen a nemes eszmeiség köré kívánja felépíteni
és működtetni a magyar jóléti társadalmat, a magyar társadalom
fejlődését, a környezet, a természet kímélését, megóvását, a jövő
generációinak élhető feltételeit.

Az évszázadok alatt összegyűjtött tapasztalati történések alapján
kívánja a társadalom működési és működtetési törvényeit megalkotni és
elfogadni, mind a politika, mind a gazdaság területén.

A realisták pártja, Magyarország teljes lakosságát átfogó jóléti
társadalommá történő átalakításán kíván munkálkodni.

A realisták pártja nem tűri el, hogy egymástól anyagilag leszakadó
társadalmi rétegek keletkezzenek, vagy az egyén, a napi 8-10 órai
becsületes munkavégzés mellett, anyagilag ellehetetlenüljön.

A realisták pártja, életszerű arányosságokon, arányossági rendszeren
alapuló jóléti társadalom felépítésben, fenntartásában és
működtetésében látja Magyarország hosszútávú jövőjét arányos elosztási rendszeren és arányos életszerű megvalósíthatósági
rendszeren, túlzások, szélsőségek és szenzációk nélkül.

A realisták pártja meggyőződése szerint: mindenkire (az ország teljes
lakosságára) egyformán szükség van egy jól működő társadalomban, mert
mindenki valamiben nagyon jó és nagyon különleges.

Segíteni kívánunk minden embernek, hogy megtalálja a saját
tehetségének megfelelő életutat és kibontakoztathassa tehetségét,
amely egyben biztosítja az Ő és családja megélhetését.

A realisták pártja vallja, hogy a természet, a környezet tisztelete és
megóvása nélkül nem létezik az emberi élet fennmaradása, ezért a
természettel szimbiózisban kíván élni, tevékenykedni, együtt
formálódva részese lenni.

A realisták pártja, az évszázados történési tapasztalatokat és
természeti törvényeket kívánja írásba foglalni, belőle mind erkölcsi,
mind gazdasági alapot képezve kíván tevékenykedni.

A realisták pártja, kizárólag a megosztottság és kirekesztés nélküli,
békés, nyugodt, szélsőségek nélküli együttélés, egymás mellett élés
társadalmát tudja elfogadni.

A realisták pártja, elvárja és megköveteli a társadalom minden
tagjától, - és az országba érkezőktől - a társadalom elfogadott
törvényeinek, szabályainak, viselkedési és magatartás formáinak
betartását.

A realisták pártja, elutasítja a társadalom tagjainak mindennemű
meglopását, kirablását, kifosztását ellehetetlenítését.

A realisták pártja vallja, hogy nincs olyan élethelyzet, amelyet ne
lehetne a lehető legjobb megoldással, humánusan, jóakarattal kezelni,
megoldani.

A realisták pártja, a társadalom minden rétegét támogatja, segíti
életminőségének az elérhető legjobb állapotának a megvalósításában.

A realisták pártja szerint, nincs olyan – a természet által
létrehozott— élet, amely értéktelen lenne és kevesebbet érne, mint
bármelyik másik élet.

Ki megszületik, ugyanolyan jogokkal és kötelességekkel bír, mint
bármelyik másik embertársa.

Minden élőlénynek maximális jogokat kell kapnia, életének tiszteletben
tartásához, megóvásához.                                   Nemzeti Realista Köztársasági Párt-NRKP

 

Megosztó gombok
Megosztás

© Minden jog fenntartva.